Veletržní 404/6, Praha 7, 170 00

po-pá: 7:00 - 17:00 & dle dohody

+420 606 945 667

FB

Spirální dynamika

Spirální dynamika je ,,návod k použití pro vlastní tělo

Je to inovační pohybový a terapeutický koncept. Využívá anatomické stavby člověka, jejiímž základem je trojrozměrný ( 3D ) pohyb a jeho ideální uvedení do vzájemného souladu.

Využití:

fyzioterapie

dotek a měkké techniky dávají klientovi nové impulsy.
Díky malému tlaku při plynulém klouzavém pohybu dochází k opakovanému aktivnímu ukládání informací pro nejhlubší svaly a vazivové struktury bez
působení bolestivé reakce. Aktivní spoluprací klienta chceme docílit a upevnit dlouhodobí účinek. Opakovaným cvičením dochází k možnosti obnovení struktur těla.

tanec a gymnastika

spirální dynamika dává návod pro zdokonalení balance a stability, stupňování síly odrazu a rychlost.

sport

pohybový koncept spirální dynamiky umožňuje funkční pochopení lidského těla a jeho využití v tréninku. Anatomicky správný pohyb zlepšuje flexibilitu, koordinaci a zátěž. Efektivita a ekonomie pohybu se tak dá viditelně zlepšovat, můžeme předcházet akutním poškozením a chronickým přetěžováním. 3D anatomické vidění a vnímání pohybu, jako doplnění ke známým technickým pohledům otevře nové perspektivy, které se dají integrovat do stávajících tréninkových forem a cvičebních programů.

Chceme-li například uvést do chodu nějaký přístroj, přečteme si návod k použití. Pokud jej nepoužíváme podle jeho funkce, tedy nikoli tak, jak byl zamýšlen, nebo nerespektujeme návod k použití, nastanou problémy. Nemusíme nutně znát celé montážní schéma přístroje. Rozhodující je používání v ,,souladu se strukturou a funkcí“

Historie

Zakladatelé konceptu jsou fyzioterapeutka Yolande Deswarte (Francie) a Dr. med. Christian Larsen (Švýcarsko). Koncept se začal vyvíjet začátkem 80. let 20. stol. Základem je princip polarity a spirálního stočení.